Predstavitvene iOS mobilne aplkacije za Pfizer Slovenija (podružnica Pfizer Inc) namenjene zdravnikom in marketing ekipi na konferencah. Večjezične aplikacije (Slovenski, Hrvaški, Bosanski itd.) prevodi. Skupaj s pridruženim partnerjem Iztok Avsec s.p. (vsebina, oblikovanje).

icon-72-2x