Razvili smo zaledni sistem za Tuš Holding – verigo supermarketov (Android aplikacija za managerje lokalnih trgovin, lista dnevnih opravil, foto modul, “check list” modul itd.)